Tiến độ dự án Riverside Garden

Hình ảnh thực tế tại dự án Riverside Garden

Ảnh cập nhật tiến độ công trường ngày 13/12/2016: … Xem chi tiết